izmir yüksek teknoloji enstitüsü
 

Sempozyum Programı

 

 

 

PDF formatında indirin (yakında...)

26 Haziran 2014 (Perşembe)

 

 

09:30-10:00 Kayıt

10:00-10:30

Açılış Konuşmaları

10:30-10:45

Kahve Molası

10:45-12:00

Oturum 1. Başkan: Birgül Çolakoğlu

Video Oyunu Mekanlarında Mimari Deneyim: Mekansal, Zamansal, Anlatısal

Oğuz Orkun DOMA, Emine Özen EYÜCE

 

Mimarlıkta Allometri Üzerinden İlişkisel Biçimlenme

Elif Belkıs ÖKSÜZ, Gülen ÇAĞDAŞ

 

Bir Kamusal Strüktür Olarak Pavyon Yapılarının Dijital Teknolojilerle Yeniden Biçimlenişi

Deniz Ayşe YAZICIOĞLU

 

Hesaplanabilirin Ötesi Olarak Mekan

Kadir ÖZTÜRK, Fehmi DOĞAN

 

12:00-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:45

Oturum 2. Başkan: Gülen Çağdaş

Kullanıcı Hareketlerinden Etkilenen Kamusal Alanların Sayısal Tasarım Ortamında

Yoğunluk Analiz Diyagramları

Merve TAŞLIOĞLU

 

Havalimanı Terminal Binası Dolaşım Alanlarında Yaşlı Hareketlerinin Simulasyonu

İlker ERKAN, Ali Tolga ÖZDEN, Hasan HAŞTEMOĞLU

 

Bisiklet Yolu Güzergahı Belirlenmesi için Karar Destek Modeli Önerisi

Ayşe ÇOLAKOĞLU, Gizem KÜÇÜKPEHLİVAN

 

Çok Modlu Ulaşım Sistemi ile Öğrenciler için Ulaşım Güzergahları Üreten Bir Algoritma Önerisi/ Maltepe İlçe'sindeki Liseler Üzerine Bir Uygulama

Orkan Zeynel GÜZELCİ

 

14:45-15:00

Sektör Sunumu: Autodesk Ürünleri - CADBIM

15:00-15:30

Kahve Molası

15:30-17:00

Oturum 3. Başkan: Ela Çil

Bilgisayar Destekli Kavramsal Tasarım Yaklaşımı ve Çoklu Performansa Dayalı

Tümleşik Yüksek Yapılar

Berk EKİCİ, Seçkin KUTUCU

 

Restoran Tasarımında Yerleşim Sorunu için Evrimsel Hesaplama Yöntemi

Ioannis CHATZIKONSTANTINOU, Sevil SARIYILDIZ, Cemre UĞURLU, Fatih TAŞGETİREN

 

Pareto Genetik Algoritma ile Sürdürülebilir Mimari Tasarım için Bir Model Önerisi: SSPM

Yazgı AKSOY, Gülen ÇAĞDAŞ

 

Geleneksel Kırsal Türk Evinde Mekân Dizim Analizi: Balıkesir ili örneği

M. Selen ABBASOĞLU ERMİYAGİL, Ömer EREM*

 

Mekan Dizilim Yöntem ve Teorisini Öğretmek Üzerine

Işın CAN

 

* bildiri sunumu yapılamayacak 

27 Haziran 2014 (Cuma)

 

 

9:00-9:30 Kayıt

9:30-10:45

Oturum 4. Başkan: Fehmi Doğan

Yaparak Tasarlama ve Bir Eğitim İmkanı Olarak Sanal Tasarım Ortamı

Serdar AŞUT

 

Öğrencilerin Geleneksel ve Parametrik Üç Boyutlu Modelleme Ortamlarındaki Deneyimlerinin Fenomenografik Yöntem ile Karşılaştırılması

Çetin TÜNGER, Şule TAŞLI PEKTAŞ

 

Görsel Düşünme Yöntemi Olarak Eskiz

Deniz DOKGÖZ

 

Mimarlık Eğitiminde Yapı Araştırmaları ve Mimari Tasarım Stüdyosu Süreçlerine Ortak Bir Gündem Önerisi: Sayısal İz-Cisim Araştırmaları

Can GÜNDÜZ

 

10:45-11:15

Kahve Molası

11:15-12:30

Oturum 5. Başkan: Şule Taşlı Pektaş

Serbest-form Yüzey Yapılarda Yeni Gelişmeler

Mehdi GORDIJAN, Mehmet Sarper TAKKECİ

 

Doğadan Esinli Tasarım: Bir Fenomen Olarak Ses ve Deneysel bir Form Bulma Yöntemi

Pınar ÇALIŞIR

 

Doğadaki Örüntülerin Mimari Tasarım Sürecinde Yaratıcı Bir Araç Olarak KullanılmasıI

Özgür EDİZ, Abudureyimi REXITI

 

Facilitating Computational Thinking Through Pattern Generation

Birgul ÇOLAKOĞLU, Aisa ATAWULA, Lina ALKHODARI

 

12:30-14:00

Öğle Yemeği

14:00-15:30

Oturum 6. Başkan: Özgür Ediz

Yapı Bilgi Modelleme Yazılımlarının Bina Performansı Programları ile Birlikte İşlerliklerinin Tasarım Sürecine Etkisi

Onurcan ÇAKIR, Yelin DEMİR, Mustafa Emre İLAL

 

Performans Tabanlı Tasarımda Parametrik Araçlarının Kullanımı ve Konvansiyonel Tasarım Sürecine Getirdiği Yenilikler

Burak ERCAN

 

Algoritmik Tasarım Uygulamalarının Güncel Yeterliliğinin YBM Vakası Üzerinden Tartışılması

Batuhan TANERİ, Sertuğ TANRIVERDİ

 

Seyirci Konumuna Cevabi Akustik Sahne Tasarımı

Erdem YILDIRIM

 

Malzeme, Biçim ve Başarım Tabanlı Bir Yazılım Geliştirme

Sevil YAZICI, Leyla TANAÇAN